Az Átrium jövőjéről – tájékoztatás


...

Az Átrium jövőjéről – tájékoztatás

Tájékoztatjuk önöket, hogy a tao-támogatás megszűnte, a támogatás 77%-os csökkentése miatt az Átrium a 2019/2020. évadtól befogadó színházként üzemel, a saját előadásokat, az Átrium Produkció együttműködésében a Kultúrbrigád játssza tovább az épületben. Az önök támogatását a meglévő saját produkcióink továbbjátszására fordítjuk-fordítottuk – amíg lehet. A többi napon a házat kiadjuk más produkciókra, rendezvényekre, amelyek lebonyolítását és szervezését az adott bérbevevők intézik.

Tájékoztatás az Átrium új struktúrájáról

A kapott információk alapján az EMMI által megítélt 50 millió forint – a 2018-ban törvényesen megkeresett tao-támogatás összegének 23%-a – teljes összege hamarosan hozzáférhetővé válik, ám az Átrium további működése – mint erről korábban is tájékoztattuk Önöket – a támogatásokból, Mecénásaink és támogatóink által befolyt kb. 20 millió forinttal együtt is jelentős kompromisszumokat igényel. Ahhoz a modellhez, amely szerint az elmúlt két évben működött a színház, legalább további 80 millió forintra lenne – lett volna – szükség, de ezt a jelek szerint semmi esélyünk megszerezni. Minden igyekezetünkkel csupán az vált lehetővé, amit ígértünk: a repertoár egy része a ebben az évadban is elérhető, és az épület nyitva maradt. Bár pályázatot adtunk be rá, az eredményről nincs információnk, így új bemutatót jelenlegi ismereteink szerint nem tudunk tartani, és sajnos le kellett vennünk a repertoárról előadásokat, drasztikusan csökkent az előadásaink száma, a megmaradó előadásokra jelentősen növelnünk kellett a helyárakat, és tág teret kell biztosítanunk a külsős rendezvények szervezésének is. Vagyis legyen világos: a kulturális kormányzat döntésének következtében az Átrium megszűnt önálló színházi műhelyként létezni, a közönség ugyan egyértelműen az Átrium mögé állt, ám azt a forrást, amelyből egy színház fenntarthatóan és üzemszerűen működtethető, nem tudjuk megtalálni. Ennek okán az épület gyakorlatilag befogadó térré alakult: a színházterem, illetve az épület a jövőben kizárólag piaci-üzleti alapon kibérelhető rendezvények, konferenciák, vagy akár egyéb kulturális események megtartására, amelyek művészi arculatára, tartalmára semmiféle befolyásunk nincs. Az épület tulajdonosa hozzájárult, sőt támogatja, hogy az ilyen bevételek is 100%-ban a saját kulturális tevékenységünk támogatására fordítódjanak. Az épületnek már nincs önálló csapata, amely az előadások kiszolgálását el tudja végezni. A produkciók maguk kell, hogy az infrastruktúrát biztosítsák a maguk számára, saját előadásaink munkatársai is „külsősként” dolgoznak az előadásokban. Nagyon sajnáljuk, hogy a támogatás drasztikus csökkentése miatt lehetetlenné vált, hogy azzal a szellemiséggel és színházi esztétikával, amelyet közönségünk megszokott az elmúlt időszakban az Átriumban, saját színházat működtessünk.

Ezúton is köszönetet mondunk mindenkinek, aki akár bármely módon segítette, hogy az Átriumnak legyen esélye megmaradni. Az Átrium csapata és szűkebb környezetük a racionalitás keretei között mindent megtettek és meg fognak tenni azért, hogy ez az elmúlt években kialakult műhely, amely ilyen rövid idő alatt Budapest egyik leglátogatottabb színháza lett, legalább részben megmaradjon. Kérjük, támogassák továbbra is jelenlétükkel, figyelmükkel produkcióinkat, ajánlják ismerőseik, barátaik figyelmébe megmaradt előadásainkat!