Szabályzatok

ÁTRIUM HÁZIREND

 

Az Átrium (Budapest II. Margit körút 55.) területére való belépéssel – ideértve az épületben működő szolgáltatási egységeket, különösen a Pepita Kávézót és az emeleti Átrium Galériát, továbbá a jegyvásárlással és az előadások lebonyolításával kapcsolatban a Jurányi Ház 123-as laborjában zajló előadásokat – az alábbiakban ismertetett Házirendet, amelyet az intézményt üzemeltető THEA Theatre Entertainment & Art Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) készített és közzétett, az intézmény látogatói elfogadják, az abban foglalt szabályokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

 

 • Az Átrium épülete, illetve az abban található Pepita Kávézó és az Átrium Galéria nyitvatartási ideje: hétköznap nyitás 11 órakor, zárás 19 órakor vagy az előadás befejezése után egy órával, hétvégén, illetve szabad- és ünnepnapon előadásmentes napon zárva, előadásnapon nyitás az első előadás előtt két órával, zárás az utolsó előadás befejezése után egy órával. Ettől eltérni csak intendánsi vagy művészeti titkári engedéllyel lehet.

 • Egyes, az előtérben játszott, illetve az előkészületeket a galérián (is) folytató előadások, továbbá a munkarendben rögzített rendezvények, próbák esetén a Pepita Kávézó és az Átrium Galéria nyitvatartási ideje módosulhat, erről a nézőket kihelyezett felhívással tájékoztatjuk.

 • Az Átrium Galéria és a Pepita Kávézó látogatói a próbát és az előadást nem zavarhatják. A személyzet távozásra szólíthatja fel azt a vendéget, aki beszélgetéssel vagy hangos viselkedéssel a rendet, az előadást vagy annak élvezetét zavarja.

 • Az épület üzemi területként vagy személyzeti helyiségként megjelölt helyiségeiben, továbbá az infópultban, a Pepita Kávézó pultjában és előkészítő helyiségeiben, a raktár- és irodahelyiségekben, az öltözőkben és előadásidőn kívül a színházteremben csak az intézmény felhatalmazott munkatársai tartózkodhatnak. 

 • Az Átrium kutyabarát hely, a kutyákért a gazdáik vállalnak felelősséget. A kutyák az épület vendégeinek nyugalmát, az üzemszerű működést és az előadást viselkedésükkel nem zavarhatják.

 • Előadásainkat, rendezvényeinket érvényes, személyenként váltott belépőjeggyel lehet látogatni.

 • A belépőjegyek csak az azon szereplő napon és időpontban kitűzött előadásra jogosítanak belépésre, csak a jegyen szereplő helyre szólnak, attól eltérni nem lehet. 

 • A színházban személyesen jegyet vásárolni a pénztárban, az infopultban, illetve hétköznap, ha nincs előadás, a Pepita Kávézóban lehet. A jegyértékesítés nyitvatartása: hétköznap nyitás 11 órakor, zárás előadásmentes napon 19 órakor, előadásnapon az előadás befejezése után 15 perccel, hétvégén előadásmentes napon zárva, előadásnapon nyitás az első előadás előtt 90 perccel, zárás az utolsó előadás befejezése után 15 perccel. Az előadások kezdése előtti 30 percben az adott előadásra jegyet vásárlók/átvevők előnyt élveznek az elővételhez képest.

 • A jegypénztár alapvetően e-ticketet értékesít.

 • A jegyértékesítés során jogosultság alapján járó kedvezményt kizárólag a jogosultságot hitelt érdemlően bizonyító okirat bemutatása esetén lehet érvényesíteni. A jogosultsági kedvezménnyel járó jegyek nem átruházhatók. Jogosultság alapján járó kedvezmény érvényesítése kizárólag személyes jegyvásárlás során történhet.

 • A jogosultsági kedvezménnyel megvásárolt jegyek kizárólag az igazolvánnyal együtt érvényesek, a programra való belépéskor kérjük az igazolványt is előkészíteni.

 • Jegyárainkról, valamint az igénybe vehető kedvezményekről, továbbá az elfogadott bankkártyákról, utalványokról és készpénzhelyettesítő eszközökről színházunk honlapján adunk felvilágosítást. A kedvezmények össze nem vonhatók. A pénztártól való távozás után reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

 • Állójegy nem adható ki.

 • Pótszékjegy és szakmai pótszékjegy kizárólag intendánsi vagy művészeti titkári engedéllyel adható ki.

 • Belépéskor a jegyen található vonalkódot ellenőrizzük, az elektronikus jegy (e-ticket) kinyomtatására nincs szükség, ha mobilkommunikációs eszközön bemutatható.

 • Mivel a vonalkód-olvasó rendszer nem lát különbséget másolt és eredeti vonalkód között, ezért mindig az elsőként beolvasott e-ticketet fogadjuk el eredeti jegynek. Minden további, azonos vonalkóddal rendelkező e-ticket másolatnak, azaz érvénytelen jegynek minősül a forgalmazó üzletszabályzata alapján, és érvényes jegy hiányában az előadások nem látogathatók.

 • A Társaság fenntartja előadásai, rendezvényei tekintetében az időpont-, helyszín- és szereplőváltoztatás, valamint a lemondás jogát. Jegyet nem áll módunkban visszaváltani, akár személyesen, akár online történt a vásárlás. Jegyet kizárólag elmaradt rendezvény esetén váltunk vissza.

 • Elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott belépőjegyek pótlására nincs lehetőség.

 • Rendezvény elmaradása esetén a jegyvisszaváltás a következők szerint történik: a színház saját előadásaira a jegyek a színház jegypénztáraiban, az erről szóló hirdetmény megjelenésétől kezdődően, a hirdetményben szereplő határidőig, és a hirdetményben megjelenített módon válthatók vissza. Befogadott előadások elmaradása esetén a visszaváltás módjáról nézőink honlapunkon és jegypénztárainkban tájékozódhatnak.

 • Ha egy produkció lebonyolításához szükséges (pl. tévéfelvétel), a nézők átültetésének jogát a Társaság fenntartja abban az esetben, ha a nézőnek legalább azonos árkategóriájú helyet tud biztosítani. Ilyen esetben az előadás megkezdése előtt nézőtéri dolgozóink tájékoztatják a nézőket az esetleges átültetésről.

 • Előadásainkat mindenki csak a saját felelősségére nézheti meg, az épület szolgáltatásait csak saját felelősségére veheti igénybe, ezért kárfelelősséget nem vállalunk.

 • Jegyvásárláskor, kérjük, vegyék figyelembe a korosztályi ajánlásokat.

 • Felnőtteknek szóló előadásainkat tizenkét éven aluli gyermekek felnőtt kísérő nélkül nem látogathatják.

 • Amennyiben a felnőttek számára tartott eladáson résztvevő gyermek viselkedésével, hangoskodásával zavarja az előadás élvezetét, nézőtéri kollégáink felszólíthatják őt és kísérőjét a terem elhagyására.

 • Az épületben található nyilvános mosdóhelyiség az első előadás előtt 45 perccel nyit ki, és az utolsó előadás után 30 perccel bezár. Előadás előtt és után a mosdót csak jegyvásárlóink, illetve a Pepita Kávézó fogyasztó vendégei vehetik igénybe, a kulcsot jegyértékesítő munkatársainktól, illetve a Pepita Kávézó munkatársaitól lehet elkérni.

 • Amennyiben kedves nézőnk valami hibát tapasztal az épületben, illetve a színházteremben (világítás, szék, padló stb.), kérjük, jelezze nézőtéri ügyeletes munkatársainknak, hogy kijavításukról a ház üzemeltetése minél előbb gondoskodhasson.

 • Előadásaink hosszáról az előadás előtt kifüggesztett hirdetményben, továbbá a műsoros nyomtatványokon és a színház honlapján adunk tájékoztatást.

 • A nyilvános rendezvényeken a nézőtéri felügyelők és az intézmény egyes munkatársai az Átrium logójával rendelkező kitűzővel, esetleg az Átrium logójával rendelkező ruházattal azonosítják magukat.

 • Az előadásainkra késve érkező nézőink jegyük szerinti helyüket csak a szünetben tudják elfoglalni. Amennyiben az előadásban nincs szünet, a késve érkezőket az előadás zavartalan lefolyása érdekében nem áll módunkban beengedni. Késés miatt fel nem használt jegy árát nem térítjük vissza.

 • A színházterem ajtóinak bezárása, a felvonás megkezdése után, késve érkezőket, illetve az előadás közben a színházteremből távozókat az előadás zavartalan lefolyása érdekében nem áll módunkban beengedni.

 • A beengedés kezdetét és végét csengőszó jelzi. A harmadik csengőjelzés után a beengedés véget ér, az előadás megkezdődik.

 • Az előadások alatt a nézőtérről valamilyen ok miatt távozó vendég csak a szünetben térhet vissza a színházterembe.

 • Kerekesszékes nézőink az Átrium színháztermét akadálymentesen látogathatják, ám tűzvédelmi okokból egy előadáson egy kerekesszéket tudunk elhelyezni. Ezért kérjük érintett nézőinket, hogy regisztráljanak a jegy@atrium.hu címen.

 • A színház a földszinti személyzeti mosdóhelyiségben rendelkezik mozgássérültek számára kialakított mosdóhelyiséggel.

 • A ruhatár használata ajánlott! A díjazás ellenében igénybe vehető ruhatár az előadás kezdete előtt 45 perccel nyit, az előadás befejezése után 30 perccel zár. Ha nézőnk olyan értékes csomaggal érkezik (pl. laptop, értékesebb hangszer), amelyet nem szívesen hagy a ruhatárban, akkor nézőtéri dolgozóink engedélyezhetik ezek bevitelét az adott nézőtérre, amennyiben azok mérete lehetővé teszi biztonságos elhelyezésüket a szék alatt. Görkorcsolya, gördeszka, roller a ruhatárban elhelyezendő csomagként hozható be, azok használata a színház területén tilos. Ezen eszközök tárolása a ruhatárban, ruhatári díj ellenében engedélyezett.

 • A ruhatárban felejtett tárgyakért, eszközökért semmiféle felelősséget nem vállalunk! Az ott fellelt, elhagyott tárgyakat egy hétig őrizzük meg.

 • Kerékpárt a színházba behozni nem szabad, a szomszédos épület előtti, nem őrzött kerékpártároló igénybe vételét javasoljuk, azonban az ott elhelyezett eszközért felelősséget nem vállalunk.

 • Súlyos alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló személy az Átriumot, az Átrium Galériát és a Pepita Kávézót nem látogathatja, érvényes belépőjeggyel sem. Ilyen személyt kiszolgálni nem szabad. Nem látogathatja az előadásokat és az épületből eltávolítható azon személy, aki botrányos, illemsértő, az Átrium rendjébe vagy jogszabályba ütköző módon viselkedik, vagy (például súlyosan ápolatlan külsejével) a többi résztvevő terhére van, illetve aki belépésre jogosító jegyet nem váltott. A színház munkatársai az épület üzemszerű működését, az előadás zavartalan lefolyását veszélyeztető látogatók belépését megtagadhatják, őket távozásra szólíthatják fel, majd kivezettethetik.

 • Az épületben a nyilvános rendezvények alatt, illetve rendelkezés alapján a nyitvatartási időben bármikor biztonsági szolgálat működik, a biztonsági szolgálat utasításait és felhívásait az épületben tartózkodó vendégeknek követniük kell.

 • Az előadások alatt a mobiltelefon és más, hangjelzést adó elektronikus vagy bármilyen más zavaró eszköz használata nem megengedett.

 • Amennyiben vendégünk a nézőtéri személyzet felszólítására sem hagy fel a hivatkozott eszközök használatával, az előadást zavaró tevékenységgel, a biztonsági szolgálat munkatársai felszólítás után kivezetik a rendezvényt zavaró személyt (személyeket), szükség esetén rendőri intézkedést kezdeményeznek. Amennyiben valaki viselkedése miatt az előadást meg kell szakítani, minden kárfelelősséget viselnie kell.

 • Az Átrium teljes területén készülhetnek a Társaság vezetőségének engedélyével kép-, mozgókép- és hangfelvételek (televízió, rádió, internet), amelyen bármely vendégünk véletlenszerűen feltűnhet. Az ilyen esetleges szereplés kapcsán vendégeink semmilyen követeléssel nem élhetnek a Társasággal, a szervezőkkel, a felvétel készítőivel, illetve annak jogos felhasználójával szemben.

 • Az Átrium nézőforgalmi és üzemi területei kamerával megfigyelt és ellenőrzött területek. Az épületbe való belépéssel ennek tényét minden látogató elfogadja.

 • Az előcsarnokban kizárólag saját használatra készülő amatőr fényképek, videofelvételek készítése engedélyezett, az előcsarnokból a színháztermet befotózni ugyancsak tilos. Minden egyéb esetben a Társaságtól kell írásban előzetes engedélyt kérni az atrium@atrium.hu e-mail címen. Ilyen tevékenység kizárólag kifejezett írásos engedély birtokában folytatható.

 • Előadásokon, rendezvényeken bármilyen eszközzel történő írásbeli engedély nélküli kép-, mozgókép- vagy hangrögzítés tilos, ideértve a mobiltelefonokkal készített kép- vagy hangfelvételt is. A jelen szabály be nem tartása szerzői jogi jogsértés jogkövetkezményeit vonhatja maga után. Amennyiben a néző a nézőtéri személyzet felszólítására sem hagy fel az előadás, illetve rendezvény alatt a hang-, illetve hang- és képrögzítéssel, a nézőtéri felügyelő és a biztonsági szolgálat munkatársai felszólíthatják az érintett vendéget a színház épületének elhagyására, a jogszerűtlenül rögzített és tárolt anyagok törlésére, illetve ezzel kapcsolatban hatósági intézkedést kezdeményezhetnek. A jogszerűtlenül rögzített felvételek tárolása és nyilvánosságra hozatala szigorúan tilos, az e cselekményt folytatók a színház és az épület látogatásától eltilthatók.

 • Fegyvert vagy annak látszó tárgyat, illetve egyéb életre, testi épségre, egészségre veszélyes tárgyat, vagy anyagot tilos behozni az épület területére.

 • Tilos bevinni a nézőtérre ételt és italt, üveg és porcelán anyagú eszközöket, illetve olyan méretű tárgyat, melynek elhelyezése zavarja a szomszédos helyeken ülőket, vagy elzárja a menekülési útvonalat.

 • Az intézmény nemdohányzó. Dohányozni kizárólag a színházon kívül, a törvényi előírások betartásával lehet.

 • Nézőink és munkatársaink egyaránt kötelesek az épület helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használni és a környezet rendjét, épségét megóvni, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelni az épületben található eszközöket, berendezéseket és magát az épületet.

 • Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, bombariadó, stb.) esetén nézőink kötelesek pontosan betartani a Társaság dolgozóinak utasításait, valamint az épület kifüggesztett kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni.

 • Az épület területén elhagyott értéktárgyakért a Társaság nem vállal felelősséget. A talált tárgyak iránt a jegypénztárnál és/vagy az infopultnál érdeklődhetnek.

 • Nézőink kötelesek megtenni minden tőlük elvárhatót, a saját és mások életének, testi épségének, valamint a Társaság és mások vagyonának, illetve a színház épületének, berendezéseinek és eszközeinek védelme, illetve veszélyeztetésének elkerülése érdekében.

 • Az épület egész területén kizárólag a Társaság előzetes írásbeli engedélye alapján végezhető az épület rendeletetésén túlmutató tevékenység, illetve bármilyen üzleti célú tevékenység.

 • Turisztikai céllal szervezett csoportos látogatást előre engedélyeztetni kell az intézmény vezetésével (atrium@atrium.hu).

 • Kérjük, hogy minden, az épület területén történt balesetet, rosszullétet, rendkívüli eseményt munkatársainknak haladéktalanul jelezni szíveskedjenek, lehetővé téve ezzel a gyors intézkedést.

 • Az épületben tartózkodók kötelesek a tűz-, munka- és balesetvédelmi szabályok utasításait betartani.

 • A Társaság dolgozóinak felhívásai és intézkedései a vendégekre nézve kötelező érvényűek.

 

A fentiek a Házirend szabályai. Az a néző, aki a jelen házirendet megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható az épületből és ellene hatósági eljárás is indítható. A Házirend megszegéséből fakadó károkért a Házirendet megszegő, vagy a Házirendet megszegő személyért felelős személy felel. Amennyiben a Házirend megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a Házirendet megszegő, vagy a Házirendet megszegő személyért felelős személy viseli a jogszabályi felelősséget és őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók. Az Átrium nem közintézmény, hanem magánterület, amelyen térítés ellenében vagy ingyenesen szolgáltatások vehetők igénybe; a szabályok megsértése esetén a belépés megtagadható, illetve az érintettek az épületbe való belépéstől eltilthatók.

 

A házirend betartása közös érdekünk, ehhez kérjük tisztelt nézőink segítségét, szíves közreműködését.

 

Minden nézőnknek és vendégünknek jó szórakozást, emlékezetes színházi élményt kívánunk!

 

Budapest, 2019. augusztus 21.