Szabályzatok

ÁTRIUM HÁZIREND

 

Az Átrium (Budapest II. Margit körút 55.) területére való belépéssel – ideértve az épületben működő szolgáltatási egységeket, különösen az Átrium Bisztrót és az emeleti Átrium Galériát, továbbá a jegyvásárlással és az előadások lebonyolításával kapcsolatban a Jurányi Ház 123-as laborjában zajló előadásokat – az alábbiakban ismertetett Házirendet, amelyet az intézményt üzemeltető THEA Theatre Entertainment & Art Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) készített és közzétett, az intézmény látogatói elfogadják, az abban foglalt szabályokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

 

 1. Az Átrium épülete, illetve az abban található Átrium Bisztró és az Átrium Galéria nyitvatartási ideje az előadások megtartásához kapcsolódik, heti beosztás szerint, amelyet az Átrium honlapján, illetve az épület előtti hirdetményen teszünk közzé.

 2. Egyes, az előtérben játszott, illetve az előkészületeket a galérián (is) folytató előadások, továbbá a munkarendben rögzített rendezvények, próbák esetén, valamint vis maior események alatt az Átrium Bisztró és az Átrium Galéria nyitvatartási ideje módosulhat, erről a nézőket kihelyezett felhívással tájékoztatjuk.

 3. Az Átrium Galéria és az Átrium Bisztró látogatói a próbát és az előadást nem zavarhatják. A személyzet távozásra szólíthatja fel azt a vendéget, aki beszélgetéssel vagy hangos viselkedéssel a rendet, az előadást vagy annak élvezetét zavarja.

 4. Az épület üzemi területként vagy személyzeti helyiségként megjelölt helyiségeiben, továbbá az infópultban, az Átrium Bisztró pultjában és előkészítő helyiségeiben, a raktár- és irodahelyiségekben, az öltözőkben és előadásidőn kívül a színházteremben csak az intézmény felhatalmazott munkatársai tartózkodhatnak. 

 5. Az Átrium kutyabarát hely, a kutyákért a gazdáik vállalnak felelősséget. A kutyák az épület vendégeinek nyugalmát, az üzemszerű működést és az előadást viselkedésükkel nem zavarhatják. A nézőtérre kutyát vagy egyéb háziállatot bevinni előadásbiztonsági okokból nem szabad. Jegy – a családi előadásként, illetve gyermekek számára meghirdetett produkcióként meghirdetett programokat kivéve – kizárólag 12 éven felüli emberi lények számára váltható, a nézőtéri székeken csomag, holmi, kabát, táska, esernyő stb. elhelyezése még megváltott jegy esetén sem lehetséges. A Házirend 21. pontban részletezettek szerint a nézők azonos vagy jobb kategóriájú helyre átültethetők.

 6. Előadásainkat, rendezvényeinket érvényes, személyenként váltott belépőjeggyel lehet látogatni.

 7. A belépőjegyek csak az azon szereplő napon és időpontban kitűzött előadásra jogosítanak egy személy belépésére, csak a jegyen szereplő helyre szólnak, attól eltérni nem lehet. Csomagot, hátizsákot, szatyrot, nagykabátot a ruhatárban lehet elhelyezni.

 8. A színházban személyesen jegyet vásárolni a pénztárban, az infopultban lehet, nyitvatartási időben. Az előadások kezdése előtti 30 percben az adott előadásra jegyet vásárlók/átvevők előnyt élveznek az elővételhez képest. 

 9. A jegypénztár alapvetően e-ticketet értékesít.

 10. A jegyértékesítés során jogosultság alapján járó kedvezményt kizárólag a jogosultságot hitelt érdemlően bizonyító okirat bemutatása esetén lehet érvényesíteni. A jogosultsági kedvezménnyel járó jegyek nem átruházhatók. Jogosultság alapján járó kedvezmény érvényesítése kizárólag személyes jegyvásárlás során történhet.

 11. A jogosultsági kedvezménnyel megvásárolt jegyek kizárólag az igazolvánnyal együtt érvényesek, a programra való belépéskor kérjük az igazolványt is előkészíteni.

 12. Jegyárainkról, valamint az igénybe vehető kedvezményekről, továbbá az elfogadott bankkártyákról, utalványokról és készpénzhelyettesítő eszközökről színházunk honlapján adunk felvilágosítást. A kedvezmények össze nem vonhatók. A pénztártól való távozás után reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

 13. Állójegy nem adható ki. Egyes előadások előtt last minute jegy adható ki, igazgatói vagy igazgatóhelyettesi utasítás alapján.

 14. Pótszékjegy és szakmai pótszékjegy kizárólag igazgatói vagy igazgatóhelyettesi engedéllyel adható ki.

 15. Belépéskor a jegyen található vonalkódot ellenőrizzük, az elektronikus jegy (e-ticket) kinyomtatására nincs szükség, ha mobilkommunikációs eszközön bemutatható.

 16. Mivel a vonalkód-olvasó rendszer nem lát különbséget másolt és eredeti vonalkód között, ezért mindig az elsőként beolvasott e-ticketet fogadjuk el eredeti jegynek. Minden további, azonos vonalkóddal rendelkező e-ticket másolatnak, azaz érvénytelen jegynek minősül a forgalmazó üzletszabályzata alapján, és érvényes jegy hiányában az előadások nem látogathatók.

 17. A Társaság fenntartja előadásai, rendezvényei tekintetében az időpont-, helyszín- és szereplőváltoztatás, valamint a lemondás jogát. Jegyet nem áll módunkban visszaváltani, akár személyesen, akár online történt a vásárlás. Jegyet kizárólag elmaradt rendezvény esetén váltunk vissza.

 18. Elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott belépőjegyek pótlására nincs lehetőség.

 19. Rendezvény elmaradása esetén a jegyvisszaváltás a következők szerint történik: a színház saját előadásaira a jegyek a színház jegypénztáraiban, az erről szóló hirdetmény megjelenésétől kezdődően, a hirdetményben szereplő határidőig, és a hirdetményben megjelenített módon válthatók vissza. Befogadott előadások elmaradása esetén a visszaváltás módjáról nézőink honlapunkon és jegypénztárainkban tájékozódhatnak.

 20. Egészségügyi veszélyhelyzet vagy egyéb vis maior helyzet fennállása esetén, amennyiben az előadásokat kormányzati, önkormányzati, hatósági döntés, járványügyi védekezés vagy más, a Társaság érdekkörén kívül álló okok miatt el kell halasztani, az Átrium előadásaira váltott jegyek automatikusan voucherré (ajándékutalvánnyá) minősülnek, a jegy vételi árának értékében, amelyek a színház jegypénztárában, illetve – ha technikai lehetőség van rá – az atrium.jegy.hu oldalon válthatók be a következő kitűzött előadásokra.

 21. Ha egy produkció lebonyolításához szükséges (pl. tévéfelvétel vagy más technikai ok), a nézők átültetésének jogát a Társaság fenntartja abban az esetben, ha a nézőnek legalább azonos árkategóriájú helyet tud biztosítani. Ilyen esetben az előadás megkezdése előtt nézőtéri dolgozóink tájékoztatják a nézőket az esetleges átültetésről.

 22. Előadásainkat mindenki csak a saját felelősségére nézheti meg, az épület szolgáltatásait csak saját felelősségére veheti igénybe, ezért kárfelelősséget nem vállalunk.

 23. Jegyvásárláskor, kérjük, vegyék figyelembe a korosztályi ajánlásokat.

 24. Jegyvásárlással nézőink a Házirend szabályozását és az Általános Szerződési Feltételeket elfogadják.

 25. Felnőtteknek szóló előadásainkat tizenkét éven aluli gyermekek felnőtt kísérő nélkül nem látogathatják.

 26. Amennyiben a felnőttek számára tartott eladáson résztvevő gyermek viselkedésével, hangoskodásával zavarja az előadás lebonyolítását vagy a többi nézőt, őt és kísérőjét az épületből a rendezők eltávolíthatják.

 27. Az épületben található nyilvános mosdóhelyiség a Bisztró nyitvatartása szerint tart nyitva. Előadás előtt és után a mosdót csak jegyvásárlóink, illetve az Átrium Bisztró fogyasztó vendégei vehetik igénybe, a kulcsot jegyértékesítő munkatársainktól, illetve az Átrium Bisztró munkatársaitól lehet elkérni.

 28. Amennyiben kedves nézőnk valami hibát tapasztal az épületben, illetve a színházteremben (világítás, szék, padló stb.), kérjük, jelezze nézőtéri ügyeletes munkatársainknak, hogy kijavításukról a ház üzemeltetése minél előbb gondoskodhasson.

 29. Előadásaink hosszáról az előadás előtt kifüggesztett hirdetményben, továbbá a műsoros nyomtatványokon és a színház honlapján adunk tájékoztatást.

 30. A nyilvános rendezvényeken a nézőtéri felügyelők és az intézmény egyes munkatársai az Átrium logójával rendelkező kitűzővel, esetleg az Átrium logójával rendelkező ruházattal azonosítják magukat.

 31. Az előadásainkra késve érkező nézőink jegyük szerinti helyüket csak a szünetben tudják elfoglalni. Amennyiben az előadásban nincs szünet, a késve érkezőket az előadás zavartalan lefolyása érdekében nem áll módunkban beengedni. Emiatt kártérítési igénnyel nem lehet fellépni. Késés miatt fel nem használt jegy árát nem térítjük vissza.

 32. A színházterem ajtóinak bezárása, a felvonás megkezdése után, késve érkezőket, illetve az előadás közben a színházteremből távozókat az előadás zavartalan lefolyása érdekében nem áll módunkban beengedni. Emiatt kártérítési igénnyel nem lehet fellépni.

 33. A beengedés kezdetét és végét csengőszó jelzi. A harmadik csengőjelzés után a beengedés véget ér, az előadás megkezdődik.

 34. Kerekesszékes nézőink az Átrium színháztermét akadálymentesen látogathatják, ám tűzvédelmi okokból egy előadáson legfeljebb egy kerekesszéket tudunk elhelyezni. Ezért kérjük érintett nézőinket, hogy előzetesen regisztráljanak a jegy@atrium.hu címen, ennek hiányában kerekesszékkel érkező nézőinket érvényes jeggyel sem engedjük be a nézőtérre.

 35. A színház a földszinti személyzeti mosdóhelyiségben rendelkezik mozgássérültek számára kialakított mosdóhelyiséggel.

 36. A ruhatár használata kötelező. A díjazás ellenében igénybe vehető ruhatár az előadás kezdete előtt 45 perccel nyit, az előadás befejezése után 30 perccel zár. Ha nézőnk olyan értékes csomaggal érkezik (pl. laptop, értékesebb hangszer), amelyet nem szívesen hagy a ruhatárban, akkor nézőtéri dolgozóink engedélyezhetik ezek bevitelét az adott nézőtérre, amennyiben azok mérete lehetővé teszi biztonságos elhelyezésüket a szék alatt. Görkorcsolya, gördeszka, roller, hátizsák, nagykabát, csomag, valamint minden, a kézi- vagy aktatáskánál nagyobb poggyász a ruhatárban elhelyezendő csomagként hozható be, azok használata a színház területén tilos. Ezek tárolása a ruhatárban, ruhatári díj ellenében engedélyezett.

 37. A ruhatárban felejtett tárgyakért, eszközökért semmiféle felelősséget nem vállalunk! Az ott fellelt, elhagyott tárgyakat egy hétig őrizzük meg.

 38. Kerékpárt a színházba behozni nem szabad, a szomszédos épület előtti, nem őrzött kerékpártároló igénybe vételét javasoljuk, azonban az ott elhelyezett eszközért felelősséget nem vállalunk.

 39. Görkorcsolya, gördeszka, roller használata tilos az épület területén.

 40. Alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló személy az Átriumot, az Átrium Galériát és az Átrium Bisztrót nem látogathatja, érvényes belépőjeggyel sem. Ilyen személyt kiszolgálni nem szabad. Nem látogathatja az előadásokat és az épületből eltávolítható azon személy, aki botrányos, illemsértő, az Átrium rendjébe vagy jogszabályba ütköző módon viselkedik, vagy (például súlyosan ápolatlan külsejével) a többi résztvevő terhére van, illetve aki belépésre jogosító jegyet nem váltott. A színház munkatársai az épület üzemszerű működését, az előadás zavartalan lefolyását veszélyeztető látogatók belépését megtagadhatják, őket távozásra szólíthatják fel, majd kivezettethetik.

 41. Az épületben a nyilvános rendezvények alatt, illetve rendelkezés alapján a nyitvatartási időben bármikor biztonsági szolgálat működik, a biztonsági szolgálat utasításait és felhívásait az épületben tartózkodó vendégeknek követniük kell.

 42. A színházteremben mobiltelefon és más, hangjelzést adó elektronikus vagy bármilyen más zavaró eszköz használata tilos.

 43. Amennyiben vendégünk a nézőtéri személyzet felszólítására sem hagy fel a hivatkozott eszközök használatával, az előadást zavaró tevékenységgel, a biztonsági szolgálat munkatársai felszólítás után kivezetik a rendezvényt zavaró személyt (személyeket), szükség esetén rendőri intézkedést kezdeményeznek. Amennyiben valaki viselkedése miatt az előadást meg kell szakítani, minden kárfelelősséget viselnie kell.

 44. Az Átrium teljes területén készülhetnek a Társaság vezetőségének engedélyével kép-, mozgókép- és hangfelvételek (televízió, rádió, internet), amelyen bármely vendégünk véletlenszerűen feltűnhet. Az ilyen esetleges szereplés kapcsán vendégeink semmilyen követeléssel nem élhetnek a Társasággal, a szervezőkkel, a felvétel készítőivel, illetve annak jogos felhasználójával szemben.

 45. Az Átrium nézőforgalmi és üzemi területei kamerával megfigyelt és ellenőrzött területek. Az épületbe való belépéssel ennek tényét minden látogató elfogadja.

 46. Az előcsarnokban kizárólag saját használatra készülő amatőr fényképek, videofelvételek készítése engedélyezett, az előcsarnokból a színháztermet befotózni ugyancsak tilos. Minden egyéb esetben a Társaságtól kell írásban előzetes engedélyt kérni az atrium@atrium.hu e-mail címen. Ilyen tevékenység kizárólag kifejezett írásos engedély birtokában folytatható.

 47. Előadásokon, rendezvényeken (beleértve a tapsrendet, illetve a nézőtér és a színpad teljes területét) bármilyen eszközzel történő előzetes írásbeli engedély nélküli kép-, mozgókép- vagy hangrögzítés tilos, ideértve a mobiltelefonokkal készített kép- vagy hangfelvételt is. Tilos engedély nélkül fotózni, bármilyen felvételt készíteni a színházteremben a beengedés kezdetétől a nézők távozásáig. A jelen szabály be nem tartása szerzői jogi jogsértés jogkövetkezményeit vonhatja maga után. Amennyiben a néző a nézőtéri személyzet felszólítására sem hagy fel az előadás, illetve rendezvény alatt a hang-, illetve hang- és képrögzítéssel, a nézőtéri felügyelő és a biztonsági szolgálat munkatársai felszólíthatják az érintett vendéget a színház épületének elhagyására, a jogszerűtlenül rögzített és tárolt anyagok törlésére, illetve ezzel kapcsolatban hatósági intézkedést kezdeményezhetnek. A jogszerűtlenül rögzített felvételek tárolása és nyilvánosságra hozatala szigorúan tilos, az e cselekményt folytatók a színház és az épület látogatásától eltilthatók, ellenük eljárást indítunk.

 48. Fegyvert vagy annak látszó tárgyat, illetve egyéb életre, testi épségre, egészségre veszélyes tárgyat, vagy anyagot tilos behozni az épület területére.

 49. Tilos bevinni a nézőtérre ételt és italt, üveg és porcelán anyagú eszközöket, illetve olyan méretű tárgyat, melynek elhelyezése zavarja a szomszédos helyeken ülőket, vagy elzárja a menekülési útvonalat. A nézőtéren enni, inni nem szabad.

 50. Az intézmény nemdohányzó. Dohányozni kizárólag a színházon kívül, a törvényi előírások betartásával lehet.

 51. Nézőink és munkatársaink egyaránt kötelesek az épület helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használni és a környezet rendjét, épségét megóvni, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelni az épületben található eszközöket, berendezéseket és magát az épületet.

 52. Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, bombariadó, stb.) esetén nézőink kötelesek pontosan betartani a Társaság dolgozóinak utasításait, valamint az épület kifüggesztett kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni.

 53. Az épület területén elhagyott értéktárgyakért a Társaság nem vállal felelősséget. A talált tárgyak iránt a jegypénztárnál és/vagy az infopultnál érdeklődhetnek.

 54. Nézőink kötelesek megtenni minden tőlük elvárhatót, a saját és mások életének, testi épségének, valamint a Társaság és mások vagyonának, illetve a színház épületének, berendezéseinek és eszközeinek védelme, illetve veszélyeztetésének elkerülése érdekében.

 55. Az épület egész területén kizárólag a Társaság előzetes írásbeli engedélye alapján végezhető az épület rendeletetésén túlmutató tevékenység, illetve bármilyen üzleti célú tevékenység.

 56. Turisztikai céllal szervezett csoportos látogatást előre engedélyeztetni kell az intézmény vezetésével (atrium@atrium.hu).

 57. Kérjük, hogy minden, az épület területén történt balesetet, rosszullétet, rendkívüli eseményt munkatársainknak haladéktalanul jelezni szíveskedjenek, lehetővé téve ezzel a gyors intézkedést.

 58. A Házirend tekintetében vis maiornak minősülnek az alábbiak, nem kizárólagossággal: háború, megszállás, polgárháború, lázadás, forradalom, zendülés, katonai vagy más jogellenes hatalomátvétel vagy hatalombirtoklás, karhatalmi cselekmény, vagyonelkobzás, terrorcselekmény, államosítás, kormányzati szankció vagy más hatalmi intézkedés, blokád, embargó, munkaügyi vita, sztrájk, a közszolgáltatások (ideértve az elektromosáram-, a gáz-, a vízellátás, szemétszállítás és a közösségi közlekedés) szünetelése, meghibásodása, rovarinvázió, járvány, közegészségügyi veszélyhelyzet, vagy az olyan természeti csapások, mint például a tűzvész, áradás, földrengés, vihar, hurrikán.

 59. A Házirend részét képezi az Átrium honlapján közzétett egészségbiztonsági szabályozás. Az ebben foglaltak betartása minden látogató számára kötelező. 

 60. Az épületben tartózkodók kötelesek a tűz-, munka- és balesetvédelmi, egészségbiztonsági és járványmegelőzési szabályok utasításait betartani.

 61. A Társaság dolgozóinak felhívásai és intézkedései a vendégekre nézve kötelező érvényűek.

 

A fentiek a Házirend szabályai. Az a néző, aki a jelen házirendet megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható az épületből és ellene hatósági eljárás is indítható. A Házirend megszegéséből fakadó károkért a Házirendet megszegő, vagy a Házirendet megszegő személyért felelős személy felel. Amennyiben a Házirend megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a Házirendet megszegő, vagy a Házirendet megszegő személyért felelős személy viseli a jogszabályi felelősséget és őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók. Az Átrium nem közintézmény, hanem magánterület, amelyen térítés ellenében vagy ingyenesen szolgáltatások vehetők igénybe; a szabályok megsértése esetén a belépés megtagadható, illetve az érintettek az épületbe való belépéstől eltilthatók.

 

A házirend betartása közös érdekünk, ehhez kérjük tisztelt nézőink segítségét, szíves közreműködését.

 

Minden nézőnknek és vendégünknek hasznos időtöltést, jó szórakozást, emlékezetes színházi élményt kívánunk!

 

Budapest, 2023. március 20.

 

* * *

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) dokumentuma itt olvasható.