Kis János tanulmánya a rendszerváltásról a TUDTA? harmadik részében


...

Kis János tanulmánya a rendszerváltásról a TUDTA? harmadik részében

Kis János 1999-ben, a rendszerváltás tizedik évfordulóján írt tanulmányt az 1989-es évről. A TUDTA? Szemelvények a magyar történelemből című sorozatunkban ezt az írást olvassa fel Alföldi Róbert, 2021. május 2-án este 8 órakor az Átrium Youtube- és Spotify-csatornáján.

„Annus mirabilis – a csodálatos év, a csoda éve: így emlegette a világsajtó 1989-et, a »víg esztendőt«. 1947 óta megingathatatlan ténynek számított, hogy az Elbától keletre lévő Európa a Szovjetunió uralmi övezetébe tartozik. 1989-ben a Szovjetunió elvesztette ellenőrzését a térség országai fölött. 1956 óta szilárd bizonyosságnak tűnt, hogy ha bármelyik országban veszélybe kerül a kommunista rendszer, a szovjet állam fegyveres erővel állítja helyre a rendet. 1989-ben a szovjet vezetők jó előre világossá tették, hogy a Vörös Hadsereget semmi szín alatt nem vetik be a Szovjetunió határain kívül. A hatvanas évek óta általános volt a vélekedés, hogy a magyarországi kommunista pártnak sikerült elfogadott, fenntartható rezsimet teremtenie.

1989-ben egyértelművé vált, hogy az MSZMP bevett hatalomfenntartó technikái hosszú távon semmit sem érnek. 1980–81 lengyelországi tapasztalatai arra figyelmeztettek, hogy az állampárt és a vele szemben gyülekező társadalmi erők közti tárgyalás és megegyezés konszolidáció helyett politikai káoszt teremthet. 1989-ben a nemzeti kerekasztal-tárgyalások rendezett, békés rendszerváltásnak adtak keretet. A pártállami diktatúra egyetlen puskalövés nélkül adta át a helyét az alkotmányos demokráciának.”

Ezt a történetet kísérli meg felvázolni Kis János tanulmányában, amelyet Alföldi Róbert olvas fel 2021. május 2-án este 8 órakor az Átrium Youtube-csatornáján, podcast-verzió a Spotify-on.

A TUDTA? sorozat epizódjainak megtekintése ingyenes. A produkció nem valósulhatna meg az Átrium Mecénásai, székfoglalói és más támogatói, különösen Budapest Főváros Önkormányzata és a II. kerületi önkormányzat támogatása nélkül, ezúton is köszönet érte! Ugyancsak köszönet a szerzőnek, Kis Jánosnak, aki hozzájárult tanulmányának felhasználásához.