TUDTA?


...

SZEMELVÉNYEK A MAGYAR TÖRTÉNELEMBŐL:

TUDTA?

felolvasás

TUDTA?
Szemelvények a magyar történelemből
Alföldi Róbert felolvasása

„Rájöttem, hogy mennyi mindent nem tudunk, hogy hogyan és miként történt velünk itt a magyar történelemben.
Különösen a XX. századi magyar történelemben. A tényeket.
És régóta azt gondolom, hogy ha tisztában lennénk önmagunkkal, akkor az segítene abban is, hogy ma hogyan és miként élünk egymással.”
(Alföldi Róbert)

3.rész

Kis János: 1989 – A víg esztendő 

Kis János 1999-ben, a rendszerváltás tizedik évfordulóján írt tanulmányt az 1989-es évről.

„Annus mirabilis – a csodálatos év, a csoda éve: így emlegette a világsajtó 1989-et, a »víg esztendőt«. 1947 óta megingathatatlan ténynek számított, hogy az Elbától keletre lévő Európa a Szovjetunió uralmi övezetébe tartozik. 1989-ben a Szovjetunió elvesztette ellenőrzését a térség országai fölött. 1956 óta szilárd bizonyosságnak tűnt, hogy ha bármelyik országban veszélybe kerül a kommunista rendszer, a szovjet állam fegyveres erővel állítja helyre a rendet. 1989-ben a szovjet vezetők jó előre világossá tették, hogy a Vörös Hadsereget semmi szín alatt nem vetik be a Szovjetunió határain kívül. A hatvanas évek óta általános volt a vélekedés, hogy a magyarországi kommunista pártnak sikerült elfogadott, fenntartható rezsimet teremtenie.

1989-ben egyértelművé vált, hogy az MSZMP bevett hatalomfenntartó technikái hosszú távon semmit sem érnek. 1980–81 lengyelországi tapasztalatai arra figyelmeztettek, hogy az állampárt és a vele szemben gyülekező társadalmi erők közti tárgyalás és megegyezés konszolidáció helyett politikai káoszt teremthet. 1989-ben a nemzeti kerekasztal-tárgyalások rendezett, békés rendszerváltásnak adtak keretet. A pártállami diktatúra egyetlen puskalövés nélkül adta át a helyét az alkotmányos demokráciának.”

Premier: 2021. május 2. 20:00, videó az Átrium Youtube-csatornáján, podcast-változat az Átrium Spotify-csatornáján.

2. rész
Ablonczy Balázs: Az ismeretlen Trianon – Menekülés

„Menekültek. Magyar menekültek. Több százezren. Trinanon után. Jöttek az anyaországba. És sokan jöttek. Mit tudtunk kezdeni velük? Gazdasági menekültek vagy üldözöttek? Történelmünk újabb érdekes – talán nem eléggé ismert – fejezete. Második rész.” (Alföldi Róbert)

Az I. világháború hadműveleteinek lezárulását követően egyrészt a megszálló antant csapatok elől, majd a trianoni békeszerződésben Magyarországtól elcsatolt területekről 1916 és 1924 között többszázezren menekültek a trianoni Magyarország területére. Ezek az emberek, ha nem volt, aki befogadja őket, évekig laktak a pályaudvarokon vagonokban, a korabeli köznyelv „vagonlakókként” emlegette őket. A jelenséget 1924-re sikerült felszámolni hatósági lakásépítési akciók segítségével. A magyarok Magyarországra bevándorlásának jelenségét a hatalom adminisztratív eszközökkel szüntette meg. A nyilvánosság lassan elfelejtette a menekültek ügyét, akik – néhány határozott kontúrral rendelkező csoport (például a szepesiek vagy a székelyek) kivételével – nem tudták magukat megjeleníteni a nyilvánosságban. Ügyüket nem karolta fel a kormányzat, az anyaországiak jelentős része versenytársat sejdített bennük. A távozás önigazolásra, identitásuk újrameghatározására kényszerítette őket. A magyar társadalom mindezzel együtt mégis integrálta ezt a jelentős részben középosztályi tömeget. Ennyiben a beilleszkedésük sikeres volt. A siker ára azonban a hallgatás lett: a világháború utáni magyar menekülés története elmondatlan történet. 

Premier: 2021. március 20. 17:00, videó az Átrium Youtube-csatornáján, podcast-változat az Átrium Spotify-csatornáján.

1. rész
Ungváry Krisztián: „Nagy jelentőségű szociálpolitikai akció” – adalékok a zsidó vagyon begyűjtéséhez és elosztásához Magyarországon 1944-ben

„Egy közeli barátom egy beszélgetés alkalmából magától értetődően használta azt a kifejezést, hogy zsidó vagyon kiigénylése. Én nem tudtam, mi az.
Aztán elmondta és utánanéztem.
Akkor találtam Ungváry Krisztián tanulmányára.” 
(Alföldi Róbert)

Premier: 2021. február 27. 17:00, videó az Átrium Youtube-csatornáján, podcast-változat az Átrium Spotify-csatornáján.
 

Időtartam:

70–170 perc